Ostutingimused

 

Veebipoe omanik on Estinwood OÜ (registrikood 14122238, Lõuna tee 6, Järveküla, Rae vald, 75304 Harju maakond, Eesti; telefon +372 5 201 202; e-post info@estinwood.ee), kelle veebipood asub veebilehel www.estinwood.ee (edaspidi veebipood).

I osa.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Ostja nõustub müügitingimustega, kasutades veebipoodi. Müügitingimustega mitte nõustumisel peab ostja loobuma veebipoe kasutamisest. Tellimuse kinnitamisel kinnitab ostja nõustumist müügitingimustega.

Veebipood teavitab ostjat kauba müügihinnast ja ühikuhinnast (kui müügihind erineb ühikuhinnast). Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind on aga kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri, ühe tüki, ühe kuupmeetri lõpphind, ühe kasutamise tunni, päeva, nädala või kuu või ühe kasutaja lõpphind.

Lõpphind on kauba hind koos kõigi maksude ja kohustuslike maksetega. Kauba müügihind ja ühikuhind märgitakse veebipoes koos käibemaksuga. Kauba eest väljastatud arvel tuuakse välja kauba hind ilma käibemaksuta ja käibemaks eraldi real. Ainult äriühingutele suunatud pakkumistes võib kauba hind olla märgitud ilma käibemaksuta.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Kui eraldi avalikustatud hinnakirjas ja veebipoes on erinev hind, siis kehtib veebipoest ostmisel see hind, mis on märgitud veebipoes toote juurde.

Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamiseks loetakse kauba saatmist posti teel kirja või pakina või kättetoimetamist kulleriga (kauba saatmine e-postiga või allalaadimise viite edastamine ei ole kauba kättetoimetamine selle punkti tähenduses). Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist ning võib sõltuda kauba kogusest. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel. Kui tasu kauba kättetoimetamise eest sisaldub erandlikult toote hinnas, siis tuuakse toote kirjelduses eraldi välja, millise osa kauba hinnast moodustab tasu kauba kättetoimetamise eest.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

II osa.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

Kauba tellimiseks võib ka saata e-maili aadressile: info@estinwood.ee kus tuleb ära märkida soovitud kaup, koos kirjelduse ja kogusega ning kättesaamise / tarne aadress. Juhul kui klient soovib kaubale ise järgi tulla peab märkima „tulen ise kaubale järgi“. Estinwood klienditeenindaja saadab kliendile e-maili teel kinnituse, info kauba saadavuse ja tarneaja osas ning ettemaksuarve.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe / Müüja arvelduskontole ja vastava   maksekinnituse   laekumisest.   Makseid   võetakse   vastu   eurodes.

Veebipoes on toodete eest võimalik tasuda Eesti pangalingi kaudu ning Visa/MasterCard kaardimaksetega.  

Toote eest võib maksta ettemaksuarve alusel. Ettemaksuarve tasumist kontrollitakse eraldi veebipoe töötaja poolt ja kaup väljastatakse pärast makse pangakontole laekumist.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

III osa.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Euroopa Liidu liikmesriigid.

Kauba saatmise kulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine reeglina 15 30 kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 60 kalendripäeva jooksul (nt saatmine EU liikmesriikide saartele / teisele mandrile / kasutades transpordiks vee teid ja konteinereid).

IV osa.

Taganemisõigus

Ostjal on õigus 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest taganeda lepingust (taganemisõigus). Käesolevas osas taganemisõiguse kohta sätestatut ei kohaldata toodetele, mille suhtes kohaldatakse prooviperioodi (vt punktid 27 31, allpool).

Prooviperioodi ei kohaldata ja taganemise õigust ei ole järgmistele toodetele:

  1. vineer ja vineerist tooted;
  2. tisleripuit ja tisleripuidust tooted;
  3. liimpuit ja liimpuit tooted;
  4. erimõõdus, kliendi mõõtude järgi tehtud ja tellitud tooted;
  5. viimistlus- ja kinnitusvahendid (õlid, lakid, peitsid, liimid, kruvid jne) ja isikukaitsevahendid.
  6. tööriistad, töö vahendid
  7. muud eritellimus tooted ja teenused.

Liimpuidu, vineeri ja tisleripuidu kvaliteedi kohta avaldatakse veebipoes illustreerivad pildid ning kvaliteedikirjeldus, mis võimaldavad ostjal piisavalt tutvuda toote sisu ja kvaliteediga (st e-poes luuakse ostjale samad tingimused tootega tutvumiseks, mis tal oleksid harilikult poes sarnase tootega tutvumisel);

Tellimustööle, mis on tehtud vastavalt ostja vajadustele ja konkreetsele tellimusele ei kohaldata taganemisõigust. Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktidele 2 ja 3 ei kohaldata taganemisõigust lepingule, mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi, või sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb  esitada  kauba  ostmisest  taganemise  avaldus  e-posti aadressile info@estinwood.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Avaldus peab vastama justiitsministri 17.12.2013 määrusega nr 41 “Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine” kinnitatud tüüpvormile (kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Veebipood tagastab kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud ostjale tagastatava kauba kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

V osa.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud peale defektse kauba tagasi saamist.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt ühe nädala jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@estinwood.ee. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

VI osa

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh ostja nimi, registreerimisnumber, telefoninumber, posti-aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid, kontaktisiku nimi, telefoni number ja e-posti aadress jt lepingu täitmiseks vajalikud andmed) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks  ning  muud  lepingu  täitmisel  tekkinud  küsimuste  lahendamiseks.

Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja. 

Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Kui ostja tuleb kaubale ise järele, töötleb veebipood ostja isikusamasuse tuvastamiseks vajalikke andmeid kauba kätteandmisel.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e- kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Seaduses sätestatud juhul avaldab veebipood ostja andmed kohtule, kohtuvälisele menetlejale, uurimisasutusele või riiklikku järelevalvet teostavale haldusorganile.

VII osa

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@estinwood.ee.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.

Ostja võib soovi korral pöörduda Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole

https://consumer.ee/.